Powrót do Dla uczniów i rodziców

Ważne dokumenty

Informacje i dokumenty dla uczniów i rodziców

  Podział godzin

  Terminy zebrań rodziców

  Harmonogram konkursów szkolnych

  Kalendarz roku szkolnego

  Zespoły przedmiotowe i klasowe nauczycieli

  Dyżury nauczycieli dla rodziców

  Dyżury nauczycieli klas 4 – 6

  Dyżury nauczycieli klas 1 – 3

  Historia Szkoły

Dokumenty szkolne:

Statut
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
weblink Informacje dotyczące aktualnej podstawy programowej znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
 
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Misja i Wizja pracy szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Koncepcja pracy szkoły – prezentacja
 
Koncepcja pracy przedszkola
Program wychowawczy klas 1-3 SP
Program wychowawczy klas 4-6 SP
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkolny Program Profilaktyki
Zasady Organizacji Wycieczek Szkolnych
Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów
Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
Uchwała Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów
 
ZARZĄDZENIE NR 15/16 BURMISTRZA DUKLI z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dukla
 
ZARZĄDZENIE NR 16/16 BURMISTRZA DUKLI z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Dukli
 
 
 

REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018

Share

Permalink do tego artykułu: http://zs1dukla.pl/?page_id=14