Powrót do Szkoła Podstawowa

Przyroda

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY w klasach IV – VI 

  • Wymagania do poszczególnych działów klasa 4  
  • Wymagania do poszczególnych działów klasa 5  
  • Wymagania do poszczególnych działów klasa 6  

 

Beata Szubrycht, Katarzyna Poradyło, Wioletta Kasprzycka, Maria Twardzik

Share

Permalink do tego artykułu: http://zs1dukla.pl/?page_id=313