Powrót do Szkoła Podstawowa

Samorząd Szkolny

22 września 2016 roku odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Obecni byli uczniowie z klas 4-6 oraz nauczycielka i opiekunka Samorządu Uczniowskiego pani Katarzyna Poradyło.

Przewodnicząca: Oliwia Pasterczyk – kl. VI c

Zastępcy przewodniczącej:

Gracjan Wszołek – kl. VI a

Weronika Folcik – kl. VI a

Pozostali kandydaci do Rady SU zostaną przewodniczącymi  poszczególnych sekcji.

 

Share

Permalink do tego artykułu: http://zs1dukla.pl/?page_id=40

Program pracy

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013   Samorząd Szkolny w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na:   tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania, budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i turystyczno – krajoznawczych, tworzenie warunków indywidualnego i …

Share

Samorządowe aktualności

Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym Kołem PCK organizują akcję „GÓRA GROSZA” W dniach od 22 listopada do 3 grudnia na terenie szkoły będzie przeprowadzona zbiórka drobnych pieniędzy. Zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników naszej szkoły do włączenia się do akcji.   KAŻDY GROSZ SIĘ LICZY

Share