Projekt historyczny

Szanowni Uczniowie i Rodzice!

            Pragniemy zaprosić Was do udziału w projekcie: „Nasza historia na fotografii”, którego celem  jest propagowanie dziejów naszej „Małej Ojczyzny” i budzenie szacunku do dokonań naszych przodków poprzez prezentację fotografii bliskich nam osób i wydarzeń na stronie internetowej szkoły.

                Warunki realizacji projektu:

  1. Podnosząc wagę historyczną projektu chcemy, aby zdjęcia  pochodziły sprzed 1966 roku, czyli miały więcej niż 50 lat,
  2. Realizacja naszych działań ma polegać na skanowaniu fotografii rodzinnych i zamieszczaniu ich na stronie internetowej wraz z krótkim opisem,
  3. Organizatorami projektu są nauczyciele ZS nr 1 Dukli: Stanisław Fornal, Stanisław Kalita, Maria Twardzik, Wacław Soliński i Jarosław Drobiniak,
  4. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas 4-6, ich bliscy krewni oraz pracownicy ZS nr 1 w Dukli, tak czynni jak i emerytowani,
  5. Maksymalna liczba, przekazywanych przez uczestników zdjęć, nie może być większa niż 10,
  6. Fotografie można skanować i opisywać samemu, tworzyć albumy fotograficzne w programie – Power Point, a następnie przesyłać w formie elektronicznej na wskazane adresy e-mailowe lub przekazywać organizatorom, do skanowania i opisywania:

Stanisław Fornal – zspdukla@gmail.com,

Stanisław Kalita – skalita@interia.eu,

Maria Twardzik – mari_twa@interia.pl,

Wacław Soliński – waclaws1@wp.pl,

Jarosław Drobiniak – drobiniak@gmail.com,

  1. Uczestnicy projektu pełnoletni wyrażają zgodę osobiście, w formie pisemnej na publikację przekazanych fotografii, a niepełnoletni muszą przedłożyć zgodę rodziców/prawnych opiekunów,
  2. Projekt ma charakter niekomercyjny.

wordZgoda na publikację przekazanych fotografii dla osoby pełnoletniej.

Zgoda na publikację przekazanych fotografii dla osoby niepełnoletniej (ucznia).

Organizatorzy

Share

Permalink do tego artykułu: http://zs1dukla.pl/?page_id=4363

Albumy historycznych fotografii

Album fotograficzny autorstwa Stanisława Fornala Album fotograficzny autorstwa Jarosława Drobiniaka Album fotograficzny wykonany przez Wiktorię Jakieła Album fotograficzny wykonany przez Wacława Solińskiego Album fotograficzny wykonany przez Emilię Zając Album fotograficzny autorstwa Bartosza Zycha Album fotograficzny autorstwa Martyny Belczyk Album fotograficzny Kingi Długosz Album fotograficzny Mariki Wysowskiej Album fotograficzny Kingi Pilip Album fotograficzny  Adriana Bobera Album …

Share