Dla uczniów i rodziców

Dyżury dyrekcji szkoły dla rodziców

 

Dyrekcja szkoły pełni dyżury dla rodziców w następujących terminach:

  • w poniedziałek i wtorek – 800 – 1000 – dyrektor – Jerzy Pęcak,
  • w środę i czwartek – 1330 – 1500 – wicedyrektor – Stanisław Fornal.

W sprawach szczególnie ważnych rodzice mogą kontaktować się z dyrekcją szkoły: telefonicznie i drogą elektroniczną (dyrektor – J. Pęcak, tel. 134331578, e-mail: jur.p@poczta.fm, wicedyrektor – S. Fornal, tel. 134331576, e-mail: zspdukla@gmail.com). Odpowiedź drogą elektroniczną następuje w ciągu trzech dni.
  Podział godzin

 

weblink

Informacje dotyczące aktualnej podstawy programowej znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

 

 

W tej zakładce znajdą Państwo najważniejsze dokumenty związane z pracą szkoły oraz informacje dotyczące sprawdzianu po klasie 6.

Share

Permalink do tego artykułu: http://zs1dukla.pl/?page_id=704

Odjazdy autobusów

Odjazdy autobusów szkolnych od 04-09-2017 z miejscowości, z których dowożeni są uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Dukli   wyjazd Barwinek 7:05 Trzciana Żwirownia 7:22 Nowa Wieś 7:25   wyjazd Zawadka Rymanowska 7:15   wyjazd Olchowiec 7:15 Mszana 7:22 Chyrowa 7:26 Iwla 7:29 Głojsce 7:34 Teodorówka 7:38   wyjazd Teodorówka 7:40   wyjazd Równe 7:40 …

Share

Podręczniki

Wykaz podręczników do szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW Informację o wyprawce podręcznikowej w roku 2015 Dziennik Urzędowy   załącznikami do pobrania: Wniosek o dofinansowanie podręczników 2016 Wyprawka podręcznikowa Informacja

Share

Raporty z ewaluacji

 Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej 2011   Raport z ewaluacji wewnętrznej 2012 Raport z ewaluacji zewnętrznej listopad 2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej kwiecień 2013

Share

Rekrutacja

Harmonogram  rekrutacji do klas 0 Kryteria rekrutacji do klasy I SP Kryteria rekrutacji do przedszkola i oddziału przedszkolnego  przedszkolnego Wniosek I klasa SP Wniosek o przyjęcie do przedszkola Zgłoszenie do I klasy Szkoły Podstawowej  

Share

Ważne dokumenty

Informacje i dokumenty dla uczniów i rodziców   Podział godzin   Terminy zebrań rodziców   Harmonogram konkursów szkolnych   Kalendarz roku szkolnego   Zespoły przedmiotowe i klasowe nauczycieli   Dyżury nauczycieli dla rodziców   Dyżury nauczycieli klas 4 – 6   Dyżury nauczycieli klas 1 – 3   Historia Szkoły Dokumenty szkolne: Statut SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW …

Share

Sprawdzian po SP

W tym miejscu zamieszczamy informacje przydatne dzieciom zdającym sprawdzian po klasie 6 oraz ich rodzicom. Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w ZS nr 1 w Dukli w roku szkolnym 2015/2016   Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w ZS nr 1 w Dukli w roku szkolnym 2014/2015   Informacja o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015   Informacja o Organizacji sprawdzianu …

Share

Obchody Roku św. Jana z Dukli – materiały do konkursu szkolnego

Plan obchodów Jubileuszu 600 lecia urodzin Najważniejsze daty – chronologia   Informacje o św. Janie z Dukli (o. Aleksander) Jeszcze więcej informacji o św. Janie z Dukli – PRZYNOSIĆ OWOC OBFITY. ŚW. JAN Z DUKLI PRZYKŁADEM ŻYCIA EWANGELICZNEGO

Share