Powrót do Szkoła Podstawowa

Matematyka

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki

R. Bacon

Stronę prowadzi

mgr Dorota Szczepanik

 

Trening przed sprawdzianem

Pamiętaj

W klasie szóstej szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami. Napisanie sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Jeśli ktoś do niego nie przystąpi, musi powtarzać ostatnią klasę szkoły podstawowej i napisać go w następnym roku. Dla uczniów, którzy nie przystąpią do sprawdzianu z powodu wypadków losowych w pierwszym terminie, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznaczy dodatkowy termin.

 Wynik sprawdzianu jest informacją dla szkoły, ale przede wszystkim będzie ważny dla ciebie – pokaże Ci, ilu rzeczy się nauczyłeś, w czym jesteś dobry, a nad czym powinieneś jeszcze popracować. Każdego roku uczniowie piszą sprawdzian w kwietniu. Wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły podstawowej, będzie jednak odnotowywany na świadectwie ukończenia szkoły.

Sprawdzian opracowywany jest w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy wymagań egzaminacyjnych, ma charakter ponadprzedmiotowy i sprawdza umiejętności w zakresie:  

  • czytania,
  • pisania,
  • rozumowania,
  • korzystania z informacji,
  • wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Arkusze do przeprowadzania sprawdzianu są przygotowywane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i są jednolite w całym kraju.

Share

Permalink do tego artykułu: http://zs1dukla.pl/?page_id=731

Rady egzaminatora

Rady egzaminatora – zadania matematyczne Najważniejsze jest regularne powtarzanie i systematyczność. Nauka „na ostatnią chwilę” przed sprawdzianem nie da takiego wyniku jak porządny wypoczynek przed wysiłkiem umysłowym. Zadania sprawdzające ostatnią umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce okazują się dla uczniów najtrudniejsze. Dotyczą rozwiązywania problemów praktycznych np. obliczeń dotyczących czasu, pieniędzy, długości i pola. Mogą być zarówno …

Share

Trening przed sprawdzianem

Jak rozwiązywać zadania tekstowe? Staraj się zrozumieć zadanie:   Przeczytaj treść kilka razy.  Uświadom sobie co jest dane.  Podkreśl pytanie końcowe.  Uświadom sobie co masz znaleźć.  Określ niewiadome. Ułóż plan rozwiązania i zrealizuj go:  Czy robiłeś już podobne lub takie samo zadanie?  Jeśli tak, to czy pamiętasz metodę?  Czy znasz potrzebne wzory i twierdzenia?  Jeśli nie, …

Share